SEO optimizacija sajta za pretraživače

SEO optimizacija sajta za pretraživače

SEO optimizacija se bavi pozicioniranjem web sajtova u rezultatima pretrage, SERP (eng.Search Engines Results Pages, web pretraživača, SE (eng. Search Engines. SEO optimizacija je najvažniji faktor od koga zavisi uspeh u digitalnom marketingu.
U današnje vreme ubrzanog razvoja: digitalne tehnike, internet ai weba, ako nudite prodaju ili uslgu, gotovo i da ne postojite ako Vas ne mogu pronaći preko interneta u google, prema ključnim rečima karakterističnim za vašu delatnost.

Ključne reči

Ključne reči
Šta su ključne reči?

Ključne reči (eng. KeyWords, su fraze ili izrazi koje korisnici kucaju u web pretraživačima kada žele da pronađu određene sadržaje karakteristične za jednu ciljnu grupu. Ključne reči se zovu zato što su od bitnog značaja za konkretnu oblast.

Definisanje ključnih reči

Ključne reči su obično fraze sastavljene od više reči. Kada pravimo listu ključnih reči biramo fraze koje će najbolje opisati delatnost, uslugu, proizvod ili područje ciljnih sadržaja koje tražimo.
Na primer, ako napravimo analizu naše deletnosti, možemo da napravimo sledeću listu ključnih reči: "web razvoj", "web dizajn", "web programiranje", "SEO optimizacija", "optimizacija sajta za web pretraživače" i još mnoge druge..

Ako izaberemo ključnu reč: optimizacija sajta za web pretraživače", vidimo da ključna reč sadrži više reči ali kao takva daće nam kvalitetnije sadržaje. Ključne reči sa više od dve reči, nazivaju se produžene ključne reči (eng.; Long Tail.. Ove ključne reči nam omogućavaju da smanjimo broj rezultata koji ćenam pretraživač ponuditi, to jest, dobićemo određenije i relevantije sadržaje.,

Ključne reči

Internet reklamiranje - AddWords

SEO optimizacija ima nekoliko različitih sfera i područja delovanja u digitalnom parketingu.

Internet reklamiranje AddWords

Jedna od oblasti kojom se bavi SEO optimizacija jesu plaćeni oglasi - Google Adss. Za ovaj vid SEO optimizacije Vam ne treba nikakvo posebno poznavanje web razvoja, programiranja, dizajna i slično.
Dovoljno je poznavanje korišćenja Google-ovih osnovnih servisa kao što je AddWords. Napišemo tekst oglasa i naslov, koji će sadržati ključne reči i posao je završen. Već nakon objavljivanja oglasa naše preduzeće će biti vidljivo na Google-u. Naravno, ova instant metoda internet reklamiranja se naplaćuje, zavisno koji paket budžeta ste odabrali za vašu kampanju.
Ovaj metod inernet reklamiranja je dobar za start-up web sajtove koji još nisu postigli dobru poziciju u rezultatima organske pretrage. u Google.

Internet reklamiranje - AddWords

Pozicioniranje sajta u organskoj pretrazi Google-a

Pozicioniranje sajta u google, u rezultatima organske pretrage je posao i izazov kojim se bave SEO eksperti.

Google pretraživač SE(Search Engine, je definitivno najzastupljeniji u pretraživanju web-a. Google je, u stvari, jedna web industrija koja nudi korisnicima mnoštvo svojih usluga i besplatno.

Za dobru poziciju u SERP-u, potrebno je da budu ispunjeni svi uslovi i zahtevi, prpisani i definisani od strane google-ovih algoritama. Osnovna podela SEO optimizacije deli se na: On-page SEO, optimizacije samog sajta, izgleda, sadržaja, performansi, sigurnosti i slično i Of-page SEO koja se bavi povezivanjem sa drugim servisima i sajtovima slične delatnosti na osnovu koga se podiže pozicija sajta u pretraživačima.

Pozicioniranje sajta u organskoj pretrazi Google-a

On page SEO optimizacija

On page SEO optimizacija prati kompletan razvojni ciklus sajta ili aplikacija, i svakog pojedinačne segmente., izrade, dizajna i objavljivanja.

Analiza ključnih reči i njihova zastupljenost u sadržaju, izbor multimedijalnih sadržaja primerenim za konkretnu delatnost, izbor boja pri dizajnu i izgled i ponašenje interfejsa na korisnikove akcije su sve poslovi koji se podrazumevaju pod on page SEO optimizacijom.

On page SEO optimizacija
On page SEO optimizacija