On page SEO optimizacija

On page SEO optimizacija

On page SEO optimizacija podrazumeva praćenje svih faza razvoja pri izradi sajta. Potrebno je postići određene kriterije nekih parametara sajta za svaki segment pojedinačno a u cilju što bolje optimizacije i prilagođenosti web pretraživačima. To podrazumeva: visoke performanse izvođenja sajta, sigurnost i bezbednost korisnikovih podataka, struktura sajta, dizajn optimizovan za sve uređaje, dizajn orijntisan korisniku i kao glavno, kvalitetan i relevantan tekstualni i multimedijalni sadržaj.

Neki od kriterija koji moraju da budu postignuti prilikom on page optimizacije sajta za pretraživače su preduslov da se sajt uopšte nađe u stranicama rezultata pretrage web pretraživača. Neki drugi parametri on page optimizacije, kao što su zastupljenost ključnih reči u sadržaju stranica, važni su za postizanje visoke pozicije u pretraživačima.

Planiranje sajta

Planiranje je jedna od osnovnih, glavnih i najvažnijih svih vaza razvoja. Dobro isplaniran sajt je do pola napravljen.
Organizacija pravilne strukture sranica je jedna od važni stvari za ostvarivanje dobre pozicije sajta, tako da od početka treba imati na umu namenu sajtu i tako planirati strukturu.
Dizaj određene namene potrebno je prilagoditi potreba korisnika i obezbediti mu dobar doživljaj, jer od zadovoljstva korisnika zavisi uspeh našeg sajta.
I naravno priprema kvalitetnog sadržaja koji dobro opisuje uslugu ili proizvod na sajtu, je od presudnog značaja za on page SEO optimizaciju.

Planiranje sajta

Performanse izvođenja sajta

Performanse izvođenja sajta

Određena brzina izvođenja sajta je preduslov za uspešnu on page seo optimizaciju. Da bi uopšte pokrenuli kampanju poziioniranja sajta u rezultatima pretrage web pretražiača moramo da postignemo minimalno vreme učitavanja sajta a to je ispot 3 sekunde.
Za postizanje velikih brzina izvođenja gotovog sajta potrebno je svaku fazu i njen segment provesti po propisanim standardima i uslovima. Tako da je svaki zaseban proces pri izradi sajta zavisan jedan od drugog a oni na kraju zajedno postižu visoko on page optimizovan sajt.

SE (Search Engines) su moćne mašine koje pregledaju milione stranica u minuti tako da se neće zadržavati na stranicama kojima je vreme učitavanja veliko.

Performanse izvođenja sajta

Struktura web sajta

Google kao i ostali web pretraživači zahtevaju određenu strukuru sajta. Kao što svaki dokument ima strukuturu, naslov, podnaslove, tekstualne i grafičke sadržaje, tako je potrebno organizovati i strukturu html stranica.

Svaka stranica na sajtu treba da ima jedan glavni naslov H1 a ispd njega podnaslovi H2, h3... h6, kao manje važni. Glavni naslov h1 treba da sadrži glavnu ključnu reč ili frazu a izpod njega, dalje na stranici, podnaslovi sa sporednim ključnim rečima i ostali relevantan tekst i multimedijalni sadržaji vezani za glavnu ključnu reč i temu stranice.

Struktura web stranica je wažan segment usmešne on page seo optimizacije i sa aspekta pretraživača i korisnika. Pretraživači se lakše snalaze na sajtu pravilne strukture i pronalazi određen sadržaj na osnovu ključnih reči a korisnik lako prati sadržaj

Struktura web sajta

Responsivan dizajn

Responsivan dizajn

Više od polovine ukupnog broja korisnika web sajtova za pristup koristi mobilne uređaje. Zbog te činjenice Google i ostali pretraživači uveli su u svoje algoritme zahtev za obaveznom optimizacijom dizajna i prilagođenost svim vrstama uređaja. Dakle, da bi sajt bio dobro on page optimizovan, njegov dizajn treba da bude pravilno prikazan prvenstveno na mobilnim uređajima da bi stranica bila indeksirana i ušla u konkurenciju za postizanje renga u SERP-u.

Responsivan dizajn