Izrada sajta uputstvo

Izrada sajta uputstvo

Izrada sajta nije posebna delatnost, to je u stvari usluga koju nude agencije koje bave web razvojem. Izrada sajta je kompleksan posao koji se sastoji iz viša faza i segmenata u koji je uključeno više stručnjaka različitih pravaca web dizajna, razvoja i SEO optimizacije.

Pravilna izrada sajta mora da ima životni ciklus koji je podeljen po fazama svog razvoja. Izrada uspešnog sajta treba da koristi neki od modela koji se koriste generalno pri dizajnu softwera. Jedan od pouzdanih i proverenih modela je model vodopada. On se odvija po zasepnim segmentima, tako što se tek nakon završenog jednog koraka prelazi na drugi.

U toku izrade sajta učestvuje kompletan razvojni tim agencije: programeri, dizajneri, SEO eksperti i administratori. Dakle, u izradi sajta učestvuju kompletni front end i back end timovi i svi su odgovorni za uspeh sajta na kome rade.

U narednim poglavljima opisaćemo fazu po fazu razvoja i kako i koliko imaju učešće izradi sajta pojedinačno back end, front end i seo marketing.

Priprema i planiranje

Priprema i planiranje je početna, osnovna i glavna faza razvojnog ciklusa sajta.

Intervju sa naručiocem sajta

Razgovor sa klijentom je na početku izrade sajta jedini vid informacija pa tako i veoma važan. Potrebno je postavljati kratka i jednostavna pitanja i pažljivo slušati šta nam naručioc priča. Ponekad je dovoljno samo pustiti klijenta da on sam priča a samo kada nam njegovo izlaganje nije dovoljno jesno, postaviti pitanje.

Definisanje zahteva

Difinisanje zahteva za izradu sajta podrazumeva: difinisanje namene sajta, kako sajt treba da izgleda, kompleksnost i obim zahtevnog sadržaja. Sve navedeno treba da se odredi na osnovi predhodno razgovora sa naručiocem sajta.

Izbor alata i tehnologija

Izbor alata i tehnologija je još jedna radnja koja se izvodi u ovoj fazi razvoja. Alate biramo tako da koristimo onaj sa kojim će rad web developera na izradi sajta da bude što produktivni.
Pri odabiru programskog jezika i tehnologije, prvenstveno upotrebljavamo one sa kojima se najbolje snalaze raspoloživi developeri u timu. Drugi kriterij za odabir programskog jezika ili frejmvorka jeste brzina izrade sajta biti veća. Ovo ne radimo po svaku cenu. Svaki ozbiljan web development tim pod broj jedan određuje kriterij kvalitete. gotovog sajta.

Dizajn korisničkog interfejsa

Kada smo definisali kako sajt treba da izgleda, šta da prikazuje i kako da se ponaša prelazimo na fazu životnog ciklusa, dizajn sajta.

Dizajn korisničkog inerfejsa i kontrola koje će sadržati sajt i određene stranice na sajtu, kao i njihovo ponašanje odrađuje se u ovoj fazi izrade sajta. Dizajn odeređenih komponenti, boje i fontovi koje ćemo primeniti smo unapred definisali i samo ih realizujemo. Za ovaj deo zaduženi su front end developeri i dizajneri ali i SEO eksperti i administratori. Dizajneri se bave samim izgledom. Programeri pišu programe koji će se odvijati na osnovu nekih aktivnosti na sajt. Administratori su zaduženi za zadržaj koji će se prikazivati na sajtu. A SEO eksperti sarađuju sa svima i na osnovu analiza ciljne grupe sajta sugerišu izmene u cilju što bolje optimizacije sajta.

Struktura sajta

Svaki web sajt ili stranica na sajtu imaju propisanu strukturu koja treba da bude ispoštovana uz izmene i prilagođavanje određenih potreba. Svaka stranica, html dokument na sajtu, pojedinačno treba da ima svoju strukturu, redosled i hronologiju pojavljivanja elemenata. Ako pogledamo pisani dokument, videćemo da svaki dokument ima naslov i podnaslove ako je sastavljen od više poglavlja. Tako i html dokument treba da ima sličnu strukturu. Svaka html stranica treba da sadrži jedan glavni naslov koji će najbolje opisivati sadržaj stranice a ispod njega sadržaj: tekst, slike video podeljen podnaslovima.

Takođe, organizacija kompletnog sajta, svih stranica na sajtu treba da bude pravilno organizovana i podeljena po kategorijama. U dizajnu strukture sajta učestvuju dizajneri, programeri, SEO specijalisti. Dizajneri kreiraju strukturu gde će određeni podaci biti prikazani na sajtu, programeri automoatizuju pretraživanje iz baza podataka i selektuju podatke koji trebaju da budu prikazani na inerfejsu a SEO eksperti se bave analizom i savetuju korekcije sadržaja radi unapređivanja pozicioniranja u pretraživačima.

HTML, CSS, JavaScript dizajn

Pravilna upotreba HTML, CSS i Java Script osnovnih jezika za izradu sajtova mora da bude primenom W3C Consortium propisanih standarda.

Dizaj optimizovan za sve uređaje - Responsivan dizajn

U vreme ubrzanog razvoja tehnike i tehnologije sve više je korisnika koji koriste mobilne uređaja za pristup web sajtovima. Iz tog razloga, algoritmi web pretraživača naročito google-ovi, već neko vreme, ne uzimaju na procenu za rangiranje u rezultatima svih pretraga, sajtovi koji nisu optimizovani za mobilne uređaje.

Kodiranje - programiranje sajta

Dizaj i kodiranje ili programiranje sajta odvijaju se paralelno i u njoj učestvuju programeri front end i back end developmenta. Dok front end i dizajneri kreriraju grafički izgled korisničkog interfejsa, i raspored elemenata i podataka, back end developeri programiraju funkcionisanje sajta, upravljanje bazama podataka i selekcijom podataka zahtevanih na sajtu i slično

Kodiranje je segment pri izradi sajta i kako će on biti sproveden od strane programera zavisi opšte karakteristi gotovog sajta. Kod treba da se piše uredno i da je formatiran tako da je lako čitljiv i za mašinu i drugog programera. Pri rešavanju kompleksnijih programa sa više ugnežđenih podprograma potrebno je dobro proveriti i ispraviti eventualne greške. Takođe, bitno je izbeći redudantnost tako što će se podaci koji se ponavljaju organizovati u zasebne tabele i povezati sa relevantim podacima druge tabele.

Testiranje sajta

Testiranje je poslednja faza pre javnog objavljivanja sajta i ona je obavezna pri izradi sajta. Za uspešan sajt potrebno je da ima visoke parametre određenih karakteristika. Neke od tih karakteristika su: brzina izvođenja sajta, Struktura i dizajn korisničkog interfejsa i njegova prilagođenost mobilnim uređajima, sigurnost, pouzdanost, upotrebljivost.

Performanse izvođenja sajta

Web sajt pre objavljivanja, pre svega, treba da postiž zadovoljavajuću brzinu. Ovo je bitno i za pretraživače i za korisnike. Da bi google i određeni pretraživači reagovali na naš sajt on mora da ima malo vreme učitavanja inače se neće zanimati ni na sadržaj na sajtu. Sa stanovišta korisnika, možemo ga zainteresovati i zadržati na našem sajtu radi sadržaja ali ako će ga dobiti nakon klikna na link u roku manjem od 2 sekunde.

Dizajn i struktura html dokumenta

Dizajn i struktura sajta moraju da budu kreirani upotrebom odgovarajućih html elemenata. Ovo je jedan od kriterija po kome će biti definisana finalna ocena gotovog sajta.
Ispravno pisanje CSS stilova, je još jedan parametar za ocenju kvalitete web sajta. CSS stilovi moraju da budu pravilno kreirani da bi smo postigli što bolje performanse web sajta.