SEO optimizacija i internet marketing

SEO optimizacija i internet marketing

Web sajtovi i aplikacije koji su proizvod razvojnog tima agencije AWD su priznate u web svetu i lako se pronalaze u SERP (Search Engine Results Pages), u rezultatima pretrage google-a i ostalih popularnih web pretraživača.

SEO optimizacija za web pretraživače je najvažniji posao web razvoja. Za kvlalitetnu SEO optimizacijiu obezbeđujemo neophodne preduslove, a to su sve faze razvoja web sajtova..

Odabir ključnih reči

Odabir ključnih reči - Key words

Za uspeh naših web sajtova i aplikacija i visok rang u organskoj pretrazi, u prvim stranicama rezultata pretrage googla, prvenstveno je zaslužan pravilan odabir ključnih reči i njihova zastupljenost u tekstovima.
SEO optimizacija naših proizvoda je na visokom nivou zato što mi ključne reči posmatramo drugačije.
Dizaj web sajta nazivaju umetnost a naše mišljenje je da je stvarna umetnost odabir pravih ključnih reči i njihova implementacija u tekstualne sadržaje na sajtu.

Odabir ključnih reči - Key words

On-Page SEO Optimizacija

On-Page SEO Optimizacija

On-page SEO optimizacija je preduzlov za za pokretanje google kampanje i postizanje uspeha u rezultatima organske pretrage web pretraživača.

S obzirom, da se naši web sajtovi razvijaju korišćenjem naprednih web tehnika i tehnologija i primenom propisanih standarda od strane W3C i google-a, tako su spremene za prikazivanje u SERP-u.

On-Page SEO Optimizacija
On-Page SEO Optimizacija

Off-page SEO Optimizacija

Off-page SEO optimizacija

Off-page SEO optimizacija koju sprovodi agencija AWD je pažljivo vođena i primenjivana. Pažljivo biramo samo sajtove sa visokom pozicijom u SERP Google-a i drugih pretraživača.

Off-page SEO optimizacija
Off-page SEO optimizacija