Backend web razvoj usluge

Back end web razvoj

Naš back end razvojni tim nudi profesionalne i kvalitetne usluge back end razvoja, programiranje na serveru i baze podataka.

CMS

CMS

Ponos back end razvojnog tima jeste pozadinska aplikacija AWD CMS (Condrol Menagment System). CMS je namenjen administratorima web sajta. Razlika između našeg CMS-a i sličnih koje nudi konkurencija, našu aplikaciju administrator sajta može da koristi bez predznanja o web razvoju ili programiranju.
Informacije unešene na sajt preko AWD CMS aplikacije su optimizovane za prikazivanje a multimedijalni sadržaji su automatski kompresovani dovoljno da se postignu performanse sajta, a više nego zadovoljavajuće kvalitete.

CMS

Baze podataka

Baze podataka

Svi sadržaji koji se prikazuju na našim web sajtovima i aplikacijama osim multimedijalnih, čuvaju se u bazama podataka. Naš back end razvojni tim osmišlja i kreira strukture baza podataka za svaku potrebu konkretne aplikacije posebno. Kvalitet i brzina čitanja i pisanja aplikacija su uvek velike.

Baze podataka koje mi uglavnom koristimo su MySQL, PostgreSQL ali od slučaja do slučaja koristimo i razne druge...

Baze podataka

Apache vs Node.js

Apche vs Node.js

AWD CMS kao i većina poslova koji se odvijaju na serverima našig aplikacija koristi Apache web server.
U poslednje vreme sve više se koristi Node.js, javaScript na serveru. Java Script na serveru je budućnost web.-a. AWD misli na budućnost, tako nudimo našim klijentima izradu back end aplikacija na Node.js.

Apche vs Node.js