Back end Razvoj

Back end web razvoj - develpment

Back end web je deo weba koji nije direktno dostupan korisniku web sajta ali koji utiče na korisnikov doživljaj. Generisanje određenog sadržaja, na pozvanu akciju iz web preglednika korisnika se dešava na serveru a onda je šalje kao HTML dokument, nazad u korisnikov pretraživač.. Podaci na osnovu kojih se generiše sadržaj na sajtu, obično se čuvaju u bazama podataka na serveru. Za sve ovo zadužen je back end development, razvojnih timova koji se bave izradom sajtova.

Izbor servera

Izbor pravog rešenja pri odabiru servera sa kog će naša aplikacija da se pokreće, jeste jedna od poslova kojima se bave back end developeri. Kada biramo platformu na kojoj želimo da radimo naš projekat, treba da imamo unapred smišljen sam koncept i odabran alat za njegovu realizaciju.

Korišćenje posebnih alata, tehnika i tehnologija na odabranm serveru je druga po važnosti, za uspešan back end razvoj. Odabir primenjenih tehnologija pri izradi sajta na back end-u, vršimo tako što biramo najkomatibilniji programski jezik ili alat, kojim ćemo u najkraćem roku i kvalitetno rešiti neki zadatak na serveru.
Tu se prvenstveno, smatra odabirom programskog jezika za rad na back end. Različiti programski jezici se pokreću na različitim serverskim platformama, tako da se odabir programskog jezika vrši paralelno sa izborom servera na kome će biti izvođen.

Programiranje na serveru

Programiranje na serveru (eng. Server Side Programin), namenjeno je za rešavanje različitih funkcija i operacija na serveru. Povezivanje sa bazom podataka, pretraživanje konkretnih podataka iz baze, generisanje sadržaja web stranica, preusmeravanje i slično su neke operacije koje se programiraju na serveru.

Za ove svrhe koriste se različiti programski ili skriptni jezici kao što su: ASP, C++, C#, , Java, PHP i još mnogi drugi.

PHP ( Hypertext Preprocessor) je skriptni, programski jezik široko primenjen pri izradi i dizajnu sajtova i aplikacija i jedan je od najpopularnij. Jako jednostavan je za učenje a mogućnosti su mu praktično neograničene.