HTML (Hyper Text Markup Language)

HTML (Hyper Text Markup Language) je osnovni jezik koji se koristi za izradu, dizajn i programiranje web stranica.

Svaki web sajt sačinjen je od html dokumenata i hiperlinkova između tih stranica.
HTML (Hyper Text Markup Language) dokumenti su osnova svh web lokacija.
Danas postoji mnoštvo programskih jezika i alata za generisanje web sajtova. Koji god programski jezik koristili na serveru, naš sajt će biti prikazan u korisnikovom pretraživaču u HTML-u.


HTML editor

Za testiranje primera iz uputstva koje sledi koristićemo online kood editor codesandbox.

HTML dokument

HTML dokument može da prikazuje različite sadržaje kao što su tekstulani sadržaji u različitim formatima, slike, tabele, multimedijalne sadržaje kao što su: audio i video, svg vektorsku grafiku i drugo.

Za definisanje sadržaja koji će biti prikazan na stranici koriste se HTML osnake ( eng. tags ), koje ćemo dalje da zovemo tagovi.

HTML dokumenti se sastoje iz dva dela. Prvi deo dokumenta nije vidljiv direktno u dokumentu ali je bitan za definisanje web stranica i taj sadržaj se nalazi unutar tagova head.
Drugi deo dokumenta sadrži elemente koji će biti prikazani u stranici u korisnikovom pretraživaču.

Sledeći primer predstavlja najjednostavniju web stranicu koja će prikazati pozdravnu poruku: "Hello HTML world". U daljem tekstu ćemo objasniti svaki red koda.

<!DOCTYPE html > - Ova deklaracija u stvari nije klasičan HTML tag već je osnaka koja daje informaciju korisnikovom pretraživaču o kojoj verziji html-a se radi u dokumentu.

<html> </html> - Svaka web stranica počinje i završava se html tagovima. HTML tagovi mogu biti ugnežđeni, više njih, unutar drugih tagova. Unutar ovih tagova nalaze se head i body tagovi

<head> </head> - Ovi tagavi služe za definisanje informacija o stranici koji nisu direktno vidljivi u samom sadržaju sajta, koji se nazivaju meta tagovi.

<meta charset ="UTF-8 > - Ovi meta tagom definišemo unicode teksta koji će biti prikazan u stranici. UTF-8 je primeren za prikazivanje većine latiničnih pisama.

<meta name ="viewport" > - Viewport meta tag služi za definisanje vidljivog dela ekrana uređaja na kome će biti prikazan. O ovom meta tagu biće reči u kasnijim poglavljima.

<title> </title> - Sadržaj unutar ovih tagova definiše naslov stranice. Ovaj naslov nije vidljiv direktno na stranici već se prikazuje kao naslov kartice pretraživača. Ovaj tag je važan za kasniju SEO optimizacijiju, jer se njegov sadržaj prikazuje kao naslov stranice koju koristi google i ostali pretraživači, u listama rezultata pretrage.

Osnovna struktura web stranice