Internet i Web osove

Osnovno o internetu i web-u što želite da saznate u kratkim crtama.

Šta je internet?

Internet je kompjuterska mreža preko koje se povezuju kompjuteri iz celog sveta, a služi za prenos, razmenu i obradu podataka.. Inerentom se naziva kompletna kablovska, satelitksa, mobilna, wi-fi, radio i ostala arhitekturna podrška uključujući i svu priključenu opremu i servere.
ARPANET je prva računarska mreža osnovana 1969. godine za potrebe US vojske.

Šta je web?

Web, www, w3 je softwer koji koristi inernet za pronalaženje, pregledanje i skidanje sadržaja sa kompjutera na određenim adresama. WWW je napravio Ser Tim Bernards Lee u CERN Multinacionalnom centru za nuklearna istraživaja.