On-Page SEO Optimizacija

On-Page SEO Optimizacija

Neki od preduslova koje smo morali da ispunimo za postizanje visokog rejtinga u google-u i ostalim pretraživačima jeste on-page SEO optimizacija web sajta.

Šta je On-page SEO optimizacija?

On-page SEO optimizacija podrazumeva prilagođavanje strukture, dizajna i sadržaja web stranica tako da su lako upotrebljive korisniku i razumljive algoritnimam pretraživača.

Dakle, On-page SEO optimizacija se posmatra sa više različitih aspekata. Neki od njih su: struktura web sajta i stranica, dizajn prilagođen svim uređajima, performanse izvođenja, tekstualni i multimedijalni sadržaji, pravilna zastupljenost ključnih reči u sadržajima, interni linkovi, sigurnost i još neki drugi manje važni.

Mi web sajtove i aplikacije razvijajamo primenom naprednih web tehnologija i njihovih propisanih standarda i odabirom kvalitetnog sadržaja tako da su naši gotovi proizvodi On-page SEO optimizovani.

Šta je On-page SEO optimizacija?

Struktura web stranice

Struktura web stranice

Svaki web sajt ili stranici prvo dobro isplaniram a tek onda prelazimo na dizajn i kodiranje. Kada smo osmislili osnovnu strukturu i hijerarhiju unutar web sajta i samih stranicam tada planiramo sadržaj i kako će biti prikazan.
Svi akreditovani servisi za ocenu SEO optimizacije, naše proizvode visoko ocenjuju. Struktura web sajta i njegovog sadržaja kod nas je bez zamerke.

Performanse web aplikacija i sajtova

Performanse web aplikacija i sajtova

Visoke performanse web aplikacija i sajtova koje postižemo našim odabirom i primenom određenih web tehnlogija na obezbeđuje jedan od najvažnijih uslova za jak rejting na google-u i ostalim SE.

Performanse web aplikacija i sajtova